Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Στα ύψη και πάλι το spread του δεκαετούς ομολόγου

Στις 824 μονάδες βάσης διευρυνόταν την Παρασκευή τo spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, στο υψηλότερο

επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας την
άνοδο στην περιφέρεια της ευρωζώνης, μετά την αδύναμη έκδοση ομολόγου από την Ιταλία.
Το spread του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου διευρύνονταν κατά 6 μονάδες βάσης στις 148 μονάδες, ενώ το ισπανικό διαμορφώνονταν στις 172 μονάδες βάσης στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου