Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

ΕΒΕΑ: στέγνωσαν από ρευστό οι επιχειρήσεις

Εννιά στους δέκα επιχειρηματίες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας ενώ το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι έχει πρόβλημα

στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Το 93% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι μειώθηκε ο κύκλος των εργασιών λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ το 91% αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αποπληρωμή χρεών από πελάτες.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι 8 στους 10 που έλαβαν μέρος στην έρευνα διαπιστώνουν δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην ένταξη των επιχειρήσεων τους σε ποιοτικά ή ειδικά προγράμματα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 523 επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου