Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Κομισιόν: Η Ελλάδα θα πάρει τη δεύτερη δόση του δανείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα πληροί τους όρους για να λάβει τη δεύτερη δόση δανείων από τα κράτη- μέλη της ζώνης του ευρώ. Δεν αποκλείει όμως τα πρόσθετα μέτρα.

Το "πράσινο φώς" για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του δανείου άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ωστόσο να αποκλείσει τη λήψη νέων μέτρων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Συμβουλίου υπουργών της 10ης Μαΐου 2010 ώστε να διορθωθεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.

Οπως είπε ο επιτροπος Ολι Ρεν "το πρώτο εξάμηνο του 2010 η Ελλάδα κατόρθωσε να εξυγιάνει σε εντυπωσιακό βαθμό τα δημόσια οικονομικά της και σημείωσε ταχεία πρόοδο σε μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις". Ωστόσο, πρόσθεσε  οτι "παρά τη σημαντική πρόοδο, δεν έχουν εκλείψει οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι. Η κυριότερη άμεση πρόκληση είναι η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον τραπεζικό τομέα. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να αποδεσμευθεί το τεράστιο δυναμικό
αύξησης της οικονομικής μεγέθυνσης", αναφέρει ο επίτροπος Ρεν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δημοσιονομικές εξελίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2010 υπήρξαν θετικές, καθώς το έλλειμμα μειώθηκε κατά 46%, ταχύτερα από τον προγραμματισμό.

Ο δημοσιονομικός στόχος, όμως, διατρέχει ορισμένους κινδύνους, εκτιμά η Επιτροπή. Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη πως τα συνολικά ταμειακά έσοδα υξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο κατά 5,9%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον ετήσιο στόχο αύξησης κατά 15,6%, παρά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, λόγω του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από τα προσδοκώμενα και της σχετικά μεγάλης βαρύτητας της φορολογίας στη σύνθεση της οικονομικής ανάπτυξης.

Πρόσθετους κινδύνους για το στόχο εγκυμονούν η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι έως τώρα χαμηλές οικονομικές επιδόσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και η κάλυψη, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, της πτώσης των δαπανών.

Η Επιτροπή σημειώνει παράλληλα ότι αν χρειαστεί, θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί κάθε ολίσθηση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, συντελέστηκε σημαντική πρόοδος στο πεδίο των διαρθρωτικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων . Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης προχώρησε ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα. Με τις παραμετρικές αλλαγές που επήλθαν στο συνταξιοδοτικό σύστημα θα βελτιωθεί σημαντικά η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, αναφέρει η Επιτροπή η οποία επισημαίνει παράλληλα πως ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα ακόμη μέτρα το 2011, ανάλογα με τις επικείμενες μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Πέραν των δημοσιονομικών ζητημάτων, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης όσον αφορά το φιλόδοξο πρόγραμμα ευρύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θεσπίστηκαν νωρίτερα απ' ό,τι προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα τολμηρές νομοθετικές διατάξεις για την αγορά εργασίας, χάρη στις οποίες θα ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα της οικονομίας.

Άλλες μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν νωρίτερα αφορούν τις μεταφορές, όπου έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος στην απελευθέρωση των οδικών μεταφορών, και την ενέργεια, εκτιμά η Επιτροπή. Δρομολογήθηκαν μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέτρα
για την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, καθώς και η κατάρτιση οριζόντιας νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών.

Σύμφωνα πάντως με την Επιτροπή, εκκρεμούν προκλήσεις που αφορούν το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την κατάργηση κανονιστικών ρυθμίσεων, την άρση των φραγμών στην ανάπτυξη του τουρισμού και το λιανεμπόριο. Πρέπει να επισπευσθεί η ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση κρατικών επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών και της ενέργειας, τονίζει η Επιτροπή.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης που διενεργήθηκε από την Επιτροπή θα συζητηθεί στις συνόδους του Eurogroup στις 6 Σεπτεμβρίου και του Συμβουλίου ECOFIN στις 7 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου