Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Πρόστιμα μαμούθ 900.000 ευρώ σε τράπεζες

Την επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 902.000 ευρώ, σε

πιστωτικά ιδρύματα και σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικά ιδρύματα για παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, αποφάσισε η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤτΕ κατά τη συνεδρίασή της 300/28.7.2010.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, το ύψος των προστίμων προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε ιδίως το είδος  και η βαρύτητα των παραβάσεων, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεσή τους,  η επίπτωσή τους στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος και η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων περιστατικών.

Το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 220.000 ευρώ επεβλήθη στην Attica Bank, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της συγκεκριμένης Τράπεζας. Εξαιτίας αυτών η Τράπεζα δημοσιοποίησε διογκωμένα στοιχεία καταθέσεων και χορηγήσεων.

Πιο αναλυτικά, παραβάσεις που αφορούσαν στην εκπρόθεσμη απάντηση καταγγέλοντων διαπιστώθηκαν στις Τράπεζες: Εθνική, Alpha, EFG Eurobank, Πειραιώς, Κύπρου, Citibank, Millenium, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Εμπορική-Credicom. Εκπρόθεσμη ή και ελλιπής χορήγηση στοιχείων σε συναλλασσομένους στις τράπεζες Πειραιώς, Attica Bank Εθνική, Εμπορική, Aγροτική, Eurobank, Κύπρου και Citibank. Στην Εθνική πρόστιμο επεβλήθη και για την μονομερή τροποποίηση των όρων συμβάσεων. Μη έγκαιρη ενημέρωση οφειλέτη και εγγυητή εντός 30 ημερών για την περιέλευση οφειλών σε υπερημερία διαπιστώθηκε στην Attica Bank και την Alpha. Πρόστιμο για τον μη σαφή προσδιορισμό επιβαρύνσεων δανειοληπτών όπως, το περιθώριο του δανείου (spread), τα έξοδα δανείου, επεβλήθη στις Alpha, Γενική, και Marfin.

Στο κομμάτι που αφορά τις καταθέσεις - επενδύσεις διαπιστώθηκε ελλιπής ενημέρωση πριν την υπογραφή της σύμβασης σε περιπτώσεις που αφορούσαν αγορά τίτλων, και για τους όρους πρόωρης απόδοσης προθεσμιακής κατάθεσης.

Επίσης, πρόστιμα επεβλήθησαν για ελλιπή περιοδική ενημέρωση ή και χρέωση εξόδων για την έκδοση και αποστολή μηνιαίων λογαριασμών πιστωτικής κάρτας.

  
Κυρώσεις για παραβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων:Πιστωτικά Ιδρύματα 
Κύρωση
(σε χιλιάδες ευρώ)
1.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
15
2.
AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
75
3.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
220
4.
BNP PARIBAS
20
5.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
35
6.
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 
35
7.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
15
8.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
45
9.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
70
10.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
10
11.
HSBC BANK PLC
10
12.
MARFIN EΓΝATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
20
13.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10
14.
Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. (πρώην ASPIS BANK A.T.E.)
Σύσταση
15.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
5
16.
ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε.
160
17.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
20
18.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε.
70
19.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
40
20.
UNICREDIT BANK A.G. (πρώην BAYERISCHE HYPO-und VEREINSBANK A.G.)
10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου