Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Eκτός ταμπλό και η Αγροτική Ασφαλιστική

Σήμερα η Αγροτική Τράπεζα ελέγχει το 95,26% της θυγατρικής της (26 εκατ. μετοχές).

Η Αγροτική Τράπεζα μετά την απόκτηση του 95% της θυγατρικής της Αγροτικής Ασφαλιστικής μέσω δημόσιας πρότασης, υπέβαλε αίτηση για την ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που δεν κατέχει (1.296.083 κοινές μετά ψήφου μετοχές) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (squeeze out) με τίμημα 1,53 ευρώ ανά μετοχή, ίδιο με αυτό της δημόσιας πρότασης.
 
Σήμερα η Αγροτική Τράπεζα ελέγχει το 95,26% της θυγατρικής της (26 εκατ. μετοχές) και επιθυμεί να αποκτήσει το 100% και στη συνέχεια να αιτηθεί τη διαγραφή της μετοχής από το χρηματιστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου