Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα...

Για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων..

Η Κομισιόν αποφάσισε την παραπομπή του ελληνικού Δημοσίου,  στο Δικαστήριο της ΕΕ,  για την υπόθεση της απευθείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών,  για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 


Η  Επιτροπή έπειτα από καταγγελία, ερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εξαιτίας των αδιαφανών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο, παρεμποδίστηκε ο πραγματικός ανταγωνισμός και ενδεχομένως σπαταλήθηκαν χρήματα των φορολογουμένων.

Η υπόθεση ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008, όταν η Εθνική Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ανέθεσε απευθείας σε ανάδοχο τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων (αίμα, μολυσμένες βελόνες, νυστέρια κ.ά.) προερχόμενων από νοσοκομεία της Αττικής.

Η αξία της σύμβασης υπολογίζεται περίπου σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι ελληνικές αρχές «μη ακολουθώντας τις διαφανείς διαδικασίες μιας ανοιχτής ή κλειστής διαδικασίας απέκλεισαν άλλους υποψήφιους προμηθευτές.

Η υιοθέτηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης δίχως προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν συνθήκες ανταγωνισμού ή διαφάνειας και ενδεχομένως να οδήγησε σε σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου