Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Κουτσουρεμένα παίρνουν τα επιδόματα αδείας οι δημόσιοι υπάλληλοι

Μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη βρίσκονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι όταν παίρνουν στα χέρια τους το επίδομα αδείας. 

Οχι μόνο είναι μειωμένο όπως έχει αποφασιστεί από την 1η Ιουνίου, αλλά... και το ποσό που είχε ανακοινωθεί που για τους περισσότερους είναι 250 ευρώ, είναι μεικτό! 

Δηλαδή εργαζόμενος στο Δημόσιο που δικαιούται επίδομα αδείας 250 ευρώ παίρνει στα χέρια του 175 ευρώ καθαρά!
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο από την 01/06/2010 επιβλήθηκε μείωση 8% στην ήδη επιβληθείσα από την 01/01/2010 που ήταν 12%.

Ο νόμος λοιπόν λέει οτι τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα άδειας θα είναι συνολικά 1.000 ευρώ (500 ευρώ, 250 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα) και θα δίδονται μόνο σε όσους υπαλλήλους οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές (πλην υπερωριών και αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα), συμπεριλαμβανομένων των δώρων, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά. 
Στην περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσό αυτό και έως τα 3.083 ευρώ, καταβάλλεται αναλογία των δώρων αυτών, έως το όριο των 3.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο που είχε δοθεί στην δημοσιότητα είχαν δοθεί και παραδείγματα αλλά όλως τυχαίως ο συντάκτης της εγκυκλίου είχε παραλείψει να ξεκαθαρίσει εκεί που έπρεπε που είναι μεικτές και που καθαρές οι αμοιβές.

Για του λόγου το αληθές παρατίθεται το παράδειγμα που υπήρχε στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών:
 Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και άδειας, 2.983 ευρώ μεικτά, θα πάρει στο ακέραιο το ποσό των επιδομάτων εορτών και άδειας, υπολογιζόμενο ως εξής :

  Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και άδειας (1.000 ευρώ) ανέρχονται σε: 2.900* 12 + 1.000 = 35.800 ευρώ (2.983 ευρώ μηνιαίως). Ο υπάλληλος αυτός- δεδομένου ότι οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με τα επιδόματα εορτών και άδειας είναι χαμηλότερες από 36.000 ευρώ- θα πάρει στο ακέραιο τα επιδόματα εορτών και άδειας (500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ δώρο Πάσχα και 250 ευρώ επίδομα άδειας).

Η φράση στο ακέραιο ήταν ως φαίνεται η φράση - παγίδα αφού πουθενά δεν τονίζεται οτι τα χρήματα αυτά είναι μεικτά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου