Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Δωρεάν, θέρμανση και ψύξη, από την ....γη !


Θα προσφέρει σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη...Τα συστήματα εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας της γης, είναι το μέλλον για τους ανθρώπους, αλλά και για το περιβάλλον .

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο κάτω από ιδιαίτερες προδιαγραφές και το  υπέδαφός του,  αποτελείται από διαδοχικά στρώµατα αµµώδους και αργιλώδους εδάφους, στα οποία παρεµβάλονται με γεωτρήσεις,  υδροφόρα στρώµατα μικρής έντασης.

Σε κάθε γεώτρηση έχουν τοποθετηθεί δυο διπλοί σωλήνες, οι οποίοι, αποτελούν ένα κλειστό κύκλωμα νερού, το οποίο απορροφά τη θερμική ενέργεια της γης.

Την ενέργεια αυτή αξιοποιεί μία αντλία, η οποία με τη σειρά της,  είναι σε θέση να θερμαίνει το κτίριο, τις κρύες περιόδους, να το δροσίζει τις θερμές και τέλος να παρέχει ζεστό νερό χρήσης,  καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα θερµοκρασιακά  σταθερά επίπεδα (περίπου 22 βαθμών) ,  εξασφαλίζονται από την μέθοδο ψύξης και θέρμανσης μέσω της γεωθερμίας.

Πρόκειται για μια  τεχνολογία,  που η υιοθέτησή της,  είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο χρήστη,  όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου