Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Στην 71η θέση, η Ελλάδα για τις επιδόσεις της...


Βάσει των πράσινων δεικτών,  περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και υγείας...

H χώρα μας βρίσκετε μόλις στην 71η θέση ,  στον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης 2010, που συντάχθηκε από ειδική μονάδα ερευνητών.

Ο περιβαλλοντική αξιολόγηση των κρατών,  από τους ερευνητές των  πανεπιστημίων ξεκίνησε το 2006 και έκτοτε καθιερώθηκε ως θεσμός,  με τον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης να δημοσιεύεται ανά διετία.

Οι επιστήμονες βαθμολογούν τις επιδόσεις 163 κρατών, βάσει 25 πράσινων δεικτών,  που αφορούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και υγεία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι,  εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε χώρας στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοπονίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκπομπών, καθώς και η ποιότητα των υδάτων.

Οι παραπάνω δείκτες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις κυβερνήσεις, διευκολύνοντας τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών πολιτικών που υιοθετούνται.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των πράσινων δεικτών αποδεικνύεται αν οι κυβερνήσεις υιοθετούν ουσιαστικές περιβαλλοντικές πολιτικές και αν επιτυγχάνουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους.

Σε ό,τι αφορά στην κατάταξη, στις πρώτες θέσεις του καταλόγου φιγουράρουν η Ισλανδία, η Ελβετία, η Κόστα Ρίκα και η Σουηδία, χώρες που συμπλήρωσαν πολύ υψηλές βαθμολογίες (85 – 100).

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη θέση 71 (με σκορ 60,9), πολύ πιο χαμηλά από την Κούβα, την Κολομβία, τη Χιλή, την Αλβανία και τον Παναμά που συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες.

Σημειώνεται ότι στον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης του 2008, η Ελλάδα είχε καταλάβει τη θέση 44, γεγονός που σημαίνει ότι τα τελευταία δυο χρόνια οι προσπάθειες για περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη,  δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου