Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: Προστατευόμενος τόπος μοναδικού φυσικού κάλλους

Σε μια έκταση 1.969.741 στρεμμάτων συνδυάζει μοναδικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και διαθέτει μοναδική χλωρίδα και πανίδα, με σπάνια είδη. 

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου εκτείνεται στους Νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών.
Στα όρια του περικλείει τους 2 προϋπάρχοντες Εθνικούς Δρυμούς, αυτόν του Βίκου - Αώου και της Πίνδου (Βάλια Κάλντα), ολόκληρη σχεδόν την περιοχή του Ζαγορίου, ένα τμήμα της περιοχής της Κόνιτσας και του Μετσόβου, και το δυτικό τμήμα του Νομού Γρεβενών. 

Όπως αναφέρει η Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη, σύμβουλος περιβαλλοντικής ενημέρωσης, η ύπαρξη πλήθους ενδημικών ειδών χλωρίδας, όλων σχεδόν των μεγάλων άγριων θηλαστικών που ζουν στη χώρα μας, καθώς και σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας, προσδίδουν στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου ιδιαίτερη οικολογική αξία. 

Η περιοχή είναι, επίσης, ιδιαίτερα πλούσια σε ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία. Παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα τοξωτά γεφύρια, περίτεχνοι ναοί και μοναστήρια, νερόμυλοι και πέτρινες σκάλες κυριαρχούν σε όλο το δομημένο περιβάλλον του Πάρκου. 

Πλούσια χλωρίδα και πανίδα
Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου απαντώνται 1.700 περίπου είδη φυτών, πολλά εκ των οποίων είναι σπάνια, ενδημικά και προστατευόμενα, φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες, καθώς και τουλάχιστον 86 είδη μανιταριών στο ανατολικό κυρίως τμήμα του Πάρκου. 
Επίσης, εξαιτίας των υψομετρικών διακυμάνσεων (400μ - 2.500μ) και των γεωλογικών σχηματισμών, στην περιοχή συναντάμε διάφορους τύπους βλάστησης στους οποίους εντάσσονται 28 τύποι οικοτόπων, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν υψηλή οικολογική αξία και σπανιότητα, γι' αυτό και προστατεύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η άγρια πανίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου περιλαμβάνει περίπου 60 είδη θηλαστικών, όπως η αρκούδα, το αγριόγιδο, το ζαρκάδι , η βίδρα, ο αγριόγατος κ.ά.

Το Πάρκο φιλοξενεί 186 είδη πουλιών, όπως ο ασπροπάρης, ο χρυσαετός, μαύρος δρυοκολάπτης, η ορεινή πέρδικα, ο μαυροπελαργός, 30 είδη ερπετών, όπως η οχιά των ορεινών λιβαδιών, η κερκυραϊκή σαύρα, η κρασπεδωτή χελώνα, 14 είδη αμφιβίων, όπως ο αλπικώς τρίτωνας, ο χωματοφρύνος και 17 είδη ψαριών, όπως ο πινδοβίνος, η πέστροφα, η μπριάνα κ.ά.

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου η παρουσία του ανθρώπου χρονολογείται από την Ανώτερη Παλαιολιθικά εποχή (15.000 - 8.000 π.Χ), σύμφωνα με ευρήματα σε βραχοσκεπές κοντά στον ποταμό Βοϊδομάτη. 
Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής θα αρχίσει από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1204) και θα κορυφωθεί την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1430-1830). 

Η ενασχόληση των κατοίκων του Ζαγορίου και του Μετσόβου κυρίως, με το εμπόριο, είχε σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση πλούτου στην περιοχή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την ανάπτυξη των οικισμών και την διευκόλυνση των μετακινήσεων (γεφύρια, οδικό δίκτυο). 

Σήμερα, στα όρια του Εθνικού Πάρκου περικλείονται 79 οικισμοί. 

Φορέας Διαχείρισης
Την ευθύνη, για τη διοίκηση και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου έχει ο Φορέας Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου. 

Κύριοι σκοποί του Φορέα Διαχείρισης είναι η διατήρηση και η διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. 

Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται τα υπουργεία ΠΕ.ΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης, οι οικείες περιφέρειες και οι οικείοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Ά και Β' βαθμού, παραγωγικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου