Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Πάνω από 1.500 καταγγελίες για ασφαλιστικές«Βροχή» έπεσαν το 2009 οι καταγγελίες πολιτών κατά ασφαλιστικών εταιριών, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων που δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, τον περασμένο χρόνο οι αναφορές των ασφαλισμένων έφτασαν σε αριθμό τις 1.500. Από αυτές αρκετές αφορούν ζητήματα μονομερούς αύξησης ασφαλίστρων σε συμβόλαια ζωής, καθυστερήσεις στις καταβολές αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, αρνήσεις απόδοσης αντιγράφου ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω απώλειας κ.ά.
Πιο αναλυτικά, οι καταγγελίες των ασφαλισμένων κατά των επιχειρήσεων αφορούν τα εξής ζητήματα: 1) καθυστέρηση στην καταβολή ασφαλίσματος των δικαιούχων μετά από τροχαίο ατύχημα, 2) καθυστέρηση στην καταβολή ασφαλίσματος από τα υπόλοιπα είδη ασφαλιστικών συμβάσεων ζημιών, 3) καθυστέρηση στην καταβολή προϊόντος εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή ασφαλίσματος, 4) μονομερή (από την ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ασφαλισμένου) αύξηση ασφαλίστρων σε συμβόλαια ζωής, 5) καθυστέρηση σε εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, 5) μη απόδοση πραγματογνωμοσύνης στο δικαιούχο αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα, 6) άρνηση απόδοσης αντιγράφου του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο λόγω απώλειας, 7) ζητήματα γύρω από το δικαίωμα άσκησης εναντίωσης, 8) επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων μετά τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, 9) επιβολή επασφαλίστρου σε νέο οδηγό κ.ά.
Επισημαίνεται ότι οι αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες προς την ΕΠΕΙΑ είναι διακριτές από τις υποβαλλόμενες αναφορές που περιέχουν αστικής φύσης διαφορά. Οι τελευταίες περιέχουν συνήθως αιτήματα προς την εποπτική αρχή να προβεί σε ερμηνεία του όρου της ασφαλιστικής σύμβασης επ' ωφελεία του ασφαλισμένου, όπως είναι για παράδειγμα οι όροι της «προϋπάρχουσας ασθένειας» ή της «μόνιμης ολικής ανικανότητας».
Η διαπραγμάτευση
Σύμφωνα με την ΕΠΕΙΑ, οι πολίτες ζήτησαν από την εποπτική αρχή είτε να καθορίσει η ίδια απευθείας, είτε να διαπραγματευτεί για λογαριασμό των ασφαλισμένων με την ασφαλιστική επιχείρηση το προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε πολυδάπανες και χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση πεπραγμένων, οι περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΠΕΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου