Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Εγκύκλιος για τη χρήση κρατικών αυτοκινήτων

Ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις περιμένουν τους οδηγούς και τους χρήστες κρατικών αυτοκινήτων σε περίπτωση διάπραξης σοβαρών παραβάσεων, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση.

Αφορμή για την έκδοση της εγκυκλίου αποτέλεσαν αναφορές και καταγγελίες που υπέβαλαν πολίτες για μη τήρηση του Κ.Ο.Κ., μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου από πρόσωπα που δεν το δικαιούνται, παράνομη στάθμευση και διανυκτέρευση σε μη ασφαλή και φυλασσόμενο δημόσιο χώρο και χρήση τους από υπηρεσιακούς παράγοντες για να τους μεταφέρουν από το σπίτι τους στην υπηρεσία ή και για προσωπικές ακόμα εξυπηρετήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους κ.λ.π.

Οι οδηγοί κρατικών αυτοκινήτων πρέπει:

- Να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Να μην κινούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στις λεωφορειολωρίδες.
- Το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχει παραχωρηθεί.
- Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσία ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων προσώπων ή των ιδίων των οδηγών.
- Να μην κινούνται εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας και να μην κυκλοφορούν σε ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, γιορτές και αργίες) και σε χρόνο που απαγορεύεται.
- Να εφοδιάζονται πριν από την κίνηση του αυτοκινήτου με νόμιμη «Διαταγή πορείας» και να τηρούν το «Δελτίο κίνησης» του αυτοκινήτου νομότυπα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
- Να φροντίζουν για την νόμιμη στάθμευση και διανυκτέρευση του αυτοκινήτου.
- Να μην αρνούνται τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τα ακριβή στοιχεία χωρίς παρεμβολή δυσχερειών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, όσοι οδηγούν κρατικό αυτοκίνητο θα υπογράφουν σε σχετική κατάσταση και δίπλα στην υπογραφή τους θα γράφουν το όνομά τους, τον αριθμό, τον τύπο και τον κυβισμό του αυτοκινήτου που οδηγούν.

Οι καταστάσεις αυτές θα τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας και το αντίγραφό τους θα πρέπει να αποστέλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου