Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Το δημόσιο προσπαθεί να μειώσει τα ενοίκιά του

Ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου επιθυμεί  μείωση των ενοικίων, που καταβάλλει το δημόσιο, της τάξης του 20% για το 2010.

 υπουργός Οικονομικών σύμφωνα με επιστολή που τους απέστειλε, τόνισε  ότι οι νέες συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να έχουν υπογραφεί το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου και να ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου στη διαπραγμάτευση αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί μείωση των ενοικίων, που καταβάλλει το δημόσιο, της τάξης του 20% για το 2010. Οι νέες συμβάσεις θα πρέπει επίσης να προβλέπουν τις ίδιες τιμές τουλάχιστον για μια τριετία χωρίς περαιτέρω ανατιμήσεις και άλλες προσαυξήσεις.

Στην επιστολή του υπουργού τονίζεται ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον εντοπισμό ακινήτων όπου το μίσθωμα θεωρείται υπερβολικά δυσανάλογο σε σχέση με τα ισχύοντα μισθώματα της ζώνης στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η μείωση του μισθώματος θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% και να καθορίζεται στο μέσο όρο περίπου των μισθωμάτων της συγκεκριμένης ζώνης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες αλλά και η ανάγκη πιστής τήρησης του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης επιβάλλουν την μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού με κάθε τρόπο και όπως είναι γνωστό -σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση- το σύνολο σχεδόν των μισθωτηρίων συμβολαίων των κτιρίων του δημοσίου προβλέπει τιμές ενοικίων δυσανάλογες με αυτές που διαμορφώνονται στη σημερινή αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου