Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

“Φτηνότερα” δάνεια για δημ.υπαλλήλους-συνταξιούχους

Μικρότερες δόσεις μέχρι και 70%
- Την αρχή έκανε η ΕΤΕ, ακολούθησαν η Millenium, και η Πειραιώς έπονται κι άλλες
- Θα ισχύσει το μέτρο και γιά ιδιωτικούς υπαλλήλους;Πρόσκληση στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δόσεών τους για ρύθμιση των οφειλών τους, απευθύνουν οι τράπεζες, με στόχο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της ύφεσης και των μέτρων της κυβέρνησης για μείωση των ελλειμμάτων.

Πρόκειται για μια συντονισμένη κίνηση του τραπεζικού συστήματος για τον επανακαθορισμό των όρων εξόφλησης των δανείων που έλαβαν στο παρελθόν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέστησαν περικοπές ως και 25% στα ετήσια εισοδήματά τους.


Την Πέμπτη, η Εθνική Τράπεζα άνοιξε τον «χορό» των σχετικών ανακοινώσεων, προχωρώντας στη λήψη ευνοϊκών μέτρων, για τη διευκόλυνση των πελατών της που ανήκουν στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες, σήμερα ακολούθησαν η Millenium Bank και η Πειραιώς, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα.


Πρόκειται για μια πολιτική που εφαρμόζεται "αθόρυβα" εδώ και αρκετό καιρό για το σύνολο των δανειοληπτών, είτε προέρχονται από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Η διαφορά σήμερα είναι ότι τώρα τυποποιούνται οι σχετικές διαδικασίες.


Βασικές επιδιώξεις των τραπεζών αποτελούν αφενός η ανακούφιση ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αφετέρου η συγκράτηση των καθυστερήσεων, οι οποίες συνεχίζουν και τους πρώτους μήνες της εφετινής χρονιάς την ανοδική πορεία τους.

Μέσα από τη ρύθμιση μπορεί να επιτευχθεί μείωση της μηνιαίας δόσης, η οποία στα στεγαστικά μπορεί να φθάσει ως και το 40% και στα καταναλωτικά και στις κάρτες ακόμη και το 70%.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα:

Α. Για δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια στην Εθνική


1. Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων έως και 12 έτη επιπλέον της εναπομένουσας κανονικής διάρκειάς τους, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου.

Με αυτό το μέτρο μειώνεται η μηνιαία δόση αποπληρωμής του δανείου έως και 20%, ανάλογα με την νέα διάρκεια αποπληρωμής για κάθε πελάτη.

2. Δυνατότητα συνολικής συγκέντρωσης των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε ένα νέο δάνειο, με νέα προσημείωση στο ακίνητο για το οποίο έχει δοθεί το στεγαστικό δάνειο.

Το επιτόκιο του νέου δανείου θα είναι ίσο με το euribor προσαυξημένο με το περιθώριο επισκευαστικού δανείου (σήμερα 4%). Έτσι, το νέο επιτόκιο θα είναι σημαντικά μικρότερο από το επιτόκιο πιστωτικών καρτών που κυμαίνεται στην περιοχή του 16% και από το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων που κυμαίνεται στην περιοχή του 13%. Ο χρόνος αποπληρωμής του νέου δανείου θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια, συνολικά έως 25 έτη.
Με αυτό το μέτρο, λόγω του μειωμένου επιτοκίου και του αυξημένου χρόνου αποπληρωμής, ο δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος πελάτης της Εθνικής μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητο που του έχει ήδη χρηματοδοτήσει η Τράπεζα, ώστε να επιτύχει μείωση των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που έχει λάβει από την Εθνική Τράπεζα.

B. Για δανειολήπτες που έχουν μόνο καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες στην Εθνική


1. Για καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης από την Εθνική Τράπεζα δίδεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής τους κατά 50%, με συνολική διάρκεια έως 36 μήνες.

Με το μέτρο αυτό, μειώνεται η μηνιαία δόση του δημοσίου υπαλλήλου ή συνταξιούχου πελάτη της Εθνικής Τράπεζας έως και 40%, ανάλογα με την αρχική διάρκεια αποπληρωμής που είχε το δάνειο.

2. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα μείωσης της μηνιαίας επιβάρυνσης των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων πελατών της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της συγκέντρωσης όλων των τρεχουσών οφειλών τους από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε ένα δάνειο, με ή χωρίς την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων.


Ειδικότερα:


2.1 Χωρίς την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων (προσημείωση), δίδεται η ευχέρεια συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 120 μήνες (ανάλογα με το ποσό του δανείου) και επιτόκιο ίσο με το euribor προσαυξημένο κατά 9 μονάδες.

Με το νέο δάνειο, οι μηνιαίες δόσεις του πελάτη από τα καταναλωτικά δάνεια μειώνονται έως 30% ενώ οι μηνιαίες δόσεις από τις πιστωτικές κάρτες μειώνονται έως 50%. Το τελικό ποσοστό μείωσης εξαρτάται από την τελική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (*).

2.2 Με την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων (προσημείωση), δίδεται η ευχέρεια συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με μεγίστη διάρκεια αποπληρωμής 180 μήνες (ανάλογα με το ποσό του δανείου) και επιτόκιο ίσο με το euribor προσαυξημένο με περιθώριο 4% σήμερα, ήτοι σημαντικά μικρότερο από το επιτόκιο πιστωτικών καρτών που κυμαίνεται στην περιοχή του 16% και από το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων που κυμαίνεται στην περιοχή του 13%.

Όπως επισημαίνεται, με το νέο δάνειο, οι μηνιαίες δόσεις του πελάτη από τα καταναλωτικά δάνεια μειώνονται έως 60% και οι μηνιαίες δόσεις από τις πιστωτικές κάρτες μειώνονται έως 70%. Το τελικό ποσοστό μείωσης εξαρτάται από την τελική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.
Όλα τα παραπάνω μέτρα τίθενται σε ισχύ από την Δευτέρα, 31 Μαΐου, και θα ισχύσουν μέχρι και την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010.

Ύψος δανείου (ευρώ) - Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δανείου χωρίς εξασφαλίσεις (μήνες)

Έως 5.000 - από 36 έως 48

5.001 – 12.000 - από 48 έως 72

12.001 – 17.000 - από 60 έως 84

17.001 – 25.000 - από 72 έως 100

25.001 – 60.000 - από 72 έως 120

Το πρόγραμμα στήριξης της Millennium bank για τους μισθοδοτούμενους και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα, προσφέρει τα εξής:

Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια:

-επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου,
-πληρωμή μόνο τόκων για διάστημα έως 3 έτη, δυνατότητα μη πληρωμής 2 δόσεων ανά έτος και για διάστημα έως 3 έτη, σταθερή δόση με κυμαινόμενη διάρκεια του δανείου.

Πιστωτικές κάρτες: δυνατότητα αποπληρωμής με καταναλωτικό δάνειο, καθώς και μετατροπής της ολικής εξόφλησης σε ελάχιστη καταβολή.
Το πρόγραμμα της Πειραιώς περιλαμβάνει : 
Για τους δημοσίους υπαλλήλους πελάτες της που θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στην αποπληρωμή των δανείων τους, παρέχεται η δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τη μηνιαία δόση τους, επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

Στεγαστικά δάνεια: Μείωση της μηνιαίας δόσης του δανείου τους στο μισό για διάστημα έως και 3 χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.

Πληρωμή μόνο τόκων για χρονικό διάστημα μέχρι και 5 χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της μηνιαίας καταβολής έως και 65%. Έτσι, για δάνειο 100.000€ που ο πελάτης σήμερα πληρώνει 606€/μήνα, η νέα του δόση κατά τη διάρκεια της περιόδου διευκόλυνσης διαμορφώνεται σε 209€ (μειώνεται δηλ. κατά 397€/μήνα)

    Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου έως και 5χρόνια. Έτσι, σε αντίστοιχο δάνειο, αντί για 606€/μήνα ο πελάτης μπορεί να πληρώνει 528€/μήνα (μείωση δηλ. κατά 78€/μήνα)

    Καταναλωτικά δάνεια: Συγκέντρωση όλων των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, σε ένα νέο δάνειο με προσημείωση ακινήτου και διάρκεια έως 20 χρόνια ή χωρίς εξασφάλιση και διάρκεια έως 15 χρόνια (ανάλογα με το ποσό του δανείου).

    Πληρωμή μόνο τόκων για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Με το πρόγραμμα αυτό ο πελάτης μπορεί να μειώσει τη δόση του έως και 55% €/μήνα Έτσι, για άληκτο κεφάλαιο 10,000 Ευρώ, ο πελάτης θα μπορεί πληρώνει 101 €/μήνα αντί για 223 €/μήνα που πληρώνει τώρα.

 Ειδικά για τους πελάτες της που βιώνουν σοβαρότατες δυσκολίες λόγω απώλειας της εργασίας τους, παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής τους από την καταβολή δόσεων μέχρι και για 6 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου