Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη ...

Με έμφαση στην ενίσχυση των πόρων για την πρόληψη και όχι για την καταστολή των πυρκαγιών...


όπως και στην αναγκαιότητα δημιουργίας ανεξάρτητου χρηματοδοτικού φορέα για την προστασία των δασών σε επίπεδο ΕΕ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του προγράμματος «Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe)».

Τη διοργάνωσή του είχε αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΚΑ.

«Το Υπουργείο έχοντας θέσει πολύ υψηλά στις προτεραιότητες του, την προστασία των δασών, τη θεσμική θωράκισή τους, την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και την επαγρύπνηση των υπηρεσιών της πολιτείας, είναι πεπεισμένο ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έχει ευρύτερες διαστάσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και καταλαμβάνουν ευρωπαϊκή διάσταση» δήλωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Θάνος Μωραΐτης.

Στη συνάντηση εργασίας, με θέμα «Αξιολόγηση των κινδύνων των δασικών πυρκαγιών και καινοτόμες στρατηγικές για την πρόληψή τους», συμμετείχαν περίπου 80 εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών για τη διεθνή δασική πολιτική από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων πρόληψης πυρκαγιών, ο προσδιορισμός καινοτόμων στρατηγικών και η διαμόρφωση σχετικών προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη ίδρυσης μίας βάσης πληροφοριών για την ανάρτηση τεχνικού και εκπαιδευτικού υλικού όπως στοιχεία χρηματοδότησης των πυρκαγιών ανά φάση και σχέδια πρόληψης των χωρών της Ευρώπης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου