Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

'Ολες οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό του Δημοσίου - Ανάσα για γυναίκες και ένστολους

Δώρο έως 5 πλασματικά έτη στις εργαζόμενες στο Δημόσιο μητέρες ανηλίκων για τη θεμελίωση  συνταξιοδοτικού

δικαιώματος, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, δίνει το υπουργείο  Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, στο νομοσχέδιο έγιναν άλλες τέσσερις βελτιωτικές τροποποιήσεις χθες στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Δημοσίου ψηφίζεται σήμερα και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου πρόσθεσε διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο».

Για τις μητέρες ανηλίκων


Παρέχεται στις μητέρες η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά, ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.

Ειδικότερα, η σχετική προσθήκη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Δημοσίου προβλέπει: «Αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ο παραπάνω πλασματικός χρόνος αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (άρθρο 17).

Για τις καθαρίστριες


Μειώνεται κατά δύο έτη, από το 60ό στο 58ο έτος, το όριο συνταξιοδότησης για τις γυναίκες που εργάζονται στην καθαριότητα των ΟΤΑ.

Για τις μητέρες ανίκανων προς εργασία τέκνων
Μειώνεται κατά πέντε έτη, από το 55ο στα 50ό έτος, το όριο συνταξιοδότησης γονέων με ανίκανα προς εργασία παιδιά. Για τις άγαμες θυγατέρες
Εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια θα τεθούν για τις άγαμες θυγατέρες άνω των 50 ετών, οι οποίες λαμβάνουν τη σύνταξη των γονέων τους. Οπως προβλέπεται, οι προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν για τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα πάνω από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

Να μην έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο κατώτατο όριο.

Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους.

Η σύνταξή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Για τους στρατιωτικούς


Στους στρατιωτικούς αναγνωρίζεται μάχιμη πλασματική υπηρεσία πέντε ετών. Η αναγνώριση προϋποθέτει την καταβολή εισφορών για εργασία πέραν του πενθημέρου. Παράλληλα θα προσμετρώνται και τα έτη σπουδών σε ανώτατες σχολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου