Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Αλλάζει ο κανονισμός της Βουλής

Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής στην Ολομέλεια η συζήτηση επί της πρότασης του προέδρου του Σώματος

Φ.Πετσάλνικου για την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής. Ο ίδιος ο κ. Πετσάλνικος έλαβε πρώτος το λόγο αναλύοντας τις προτάσεις.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την κατάθεση στη Βουλή κάθε νομοσχεδίου, υποχρεωτική σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της εφαρμογής του και καθιέρωση διπλής ανάγνωσής του στις Επιτροπές της Βουλής.

Επίσης, υποχρεωτική κατάθεση νομοσχεδίου μέχρι την Πέμπτη.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα διαφάνειας, πρότεινε την ίδρυση ειδικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων όλων των συμβάσεων και προμηθειών που συνάπτουν τα ΝΠΔΔ και τα υπουργεία.

Επιπλέον, τη δημιουργία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Για τις ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν αμεσότητα, πρότεινε αυτές να αναπτύσσονται προς τον πρωθυπουργό από τους ίδιους τους ερωτώντες (και όχι από τον προεδρεύοντα της Βουλής, όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

Σχετικά με την βουλευτική ασυλία, ο κ. Πετσάλνικος πρότεινε τον περιορισμό της αποκλειστικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή.

Παράλληλα, πρότεινε τη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» των βουλευτών στο Διαδίκτυο. Συμπλήρωσε δε ότι η κίνηση αυτή πρέπει να αφορά και μη πολιτικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση «πόθεν έσχες», όπως δικαστικούς λειτουργούς ή δημοσιογράφους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου