Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Διαδικασίες Ασφαλείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες, δημιουργούν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας σε Υπουργεία, Οργανισμούς,
 Επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και σ' επιφανείς Οικογένειες, που πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της οικονομικής ή/και στρατηγικής θέσης που έχουν στη Χώρα μας.
Η «ευρηματικότητα» των τρομοκρατών σε τεχνικές επίθεσης και η πλήρης αδιαφορία για την πρόκληση παράπλευρων απωλειών, προκαλεί προβληματισμό και στις Αρχές ασφαλείας, που ήδη αναπροσαρμόζουν υποχρεωτικά πλέον τον σχεδιασμό τους ώστε να περιορισθεί το ενδεχόμενο καίριου πλήγματος από την ανεξέλεγκτη αυτήν αναβίωση της τρομοκρατίας...

Υπάρχουν 3 βασικοί λόγοι που κατατείνουν στην παράκαμψη ή αδρανοποίηση των μέτρων ασφαλείας που ενδεχόμενα εφαρμόζονται και συγκεκριμένα:

(1) εφαρμογή ελλειπών μέτρων, για μείωση του κόστους προστασίας (!!!) ή χωρίς να έχει προηγηθεί μια «αξιολόγηση της ασφάλειας», δηλαδή ολοκληρωμένη ανάλυση των λειτουργιών, των εν δυνάμει απειλών, των υφιστάμενων τρωτοτήτων, κλπ., έτσι ώστε τα όποια μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοσθούν να μειώνουν τις απειλές και τις τρωτότητες αλλά και τις συνέπειες σε ενδεχόμενη περίπτωση επιτυχούς τρομοκρατικού κτυπήματος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί στην πλεοψηφία των "στόχων" στην χώρα μας, 
η μη ύπαρξη οργανωμένης Ομάδας Αντιπαρακολούθησης, κατά προτίμηση τελείως ανεξάρτητης από την Ομάδα Προστασίας και σε πλήρη άγνοια αυτής. Σκοπός της Ο.Α. είναι η προστασία της Ο.Π. και όχι του στόχου (παρά μόνον σε περίπτωση εμπλοκής), έτσι ώστε, αν κάποιοι προσπαθήσουν να παρακολουθήσουν τον στόχο, τα διάφορα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται κλπ, να εντοπιστούν πάραυτα!
{Σημ. tro(ma)ktikos: ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ!!! ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ... ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ "ΣΕΧΤΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ"}

(2) έλλειψη συνεχούς εγρήγορσης και ευαισθητοποίησης, του προσωπικού και όσων εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας, που επιτυγχάνεται μόνο με συνεχείς ενημερώσεις και με τη διενέργεια προγραμματισμένων γυμνασίων και έκτακτων ασκήσεων ασφαλείας, και

(3) έλλειψη μιας τουλάχιστον ετήσιας «Ανασκόπησης» από ουδέτερο, ανεξάρτητο φορέα που θα καταγράψει αντικειμενικά και μετά από επιτόπια επιθεώρηση, αν τα εφαρμοζόμενα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας εξακολουθούν να είναι λειτουργικά, εφικτά και αποτελεσματικά, με συγκεκριμένες προτάσεις για ενδεχόμενη βελτίωσή τους...


www.asfalia247.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου