Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Στο οργανωμένο έγκλημα η φοροδιαφυγή - Όσοι πιαστούν μπορεί να κατηγορηθούν για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 Βαρύτατες καμπάνες για όσους φοροδιαφεύγουν ή χρωστούν στο δημόσιο έστω και λίγα ευρώ
- Πλήρη πρόσβαση των αρχών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και όλες τις οικονομικές συναλλαγές
- Θα διώκονται με έκτακτες διαδικασίες και άμεσα

Ακόμη και για περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων ή για πληρωμή ΦΠΑ λίγων ευρώ μπορεί μία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας να βρεθεί αντιμέτωπος με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 


Με τις αυστηρές ποινές και τους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος θα απειλούνται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, καθώς και οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται συγκεκριμένα οι παραβάσεις οι οποίες θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αυτές είναι:

- η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ)

- η μη καταβολή στο δημόσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ

- η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή απεκρύβησαν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ

- η μη απόδοση στο δημόσιο φόρου πλοίων εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

- η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση

- η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας

- τα αδικήματα λαθρεμπορίας.

Τα υπόχρεα πρόσωπα 

Στην εγκύκλιο ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα που οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά είναι τα εξής:

Τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.

Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτώνλογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.

Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες.

Οι επιχειρήσεις καζίνων και τα καζίνα επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Οι οίκοι δημοπρασίας. Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Οι εκπλειστηριαστές. Οι ενεχυροδανειστές. Οι συμβολαιογράφοι και οι ανεξάρτητοι δικηγόροι, στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα διάταξη.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα (trusts), εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία στ΄ και ιγ΄ του άρθρου αυτού, τα οποία παρέχουν σε τρίτα μέρη κατά επιχειρηματική δραστηριότητα οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη. 


Τα στοιχεία θα τα επεξεργάζονται οι εφορίες και οι αρμόδιες αρχές και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι τα έσοδα που έχουν αποκρυβεί αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες τότε η υπόθεση θα ελέγχεται απευθείας από τον αρμόδιο εισαγγελέα του ΣΔΟΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου