Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχίζει σήμερα η 26η Σύνοδος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση για το μέλλον και τη λειτουργία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στη Λέσβο. 

Αντικείμενο της συνόδου είναι τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών του Δικτύου σε θέματα διαχείρισης και ανάδειξης φυσικών μνημείων, καθώς και προβολής των μνημείων, την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα του γεωτουρισμού μέσω κοινών δράσεων, τις συνέπειες της ανάδειξης των μνημείων για τις τοπικές κοινωνίες και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις περιοχές που διαθέτουν φυσικά μνημεία στην Ευρώπη. 

Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι προστατευόμενων περιοχών και φυσικών μνημείων που αντιπροσωπεύουν τα 37 μέλη του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων από 16 ευρωπαϊκές χώρες ενώ συντονιστής του Δικτύου Ευρωπαϊκού Γεωπάρκων που συμπληρώνει φέτος τα δέκα χρόνια λειτουργίας, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Νίκος Ζούρος.

Κατά τη διάρκεια της 26ης Συνόδου θα συζητηθούν θέματα συνεργασίας στους τομείς της προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και διαχείρισης φυσικών γεωλογικών μνημείων, της οργάνωσης και λειτουργίας γεωπάρκων, της δημιουργίας εκπαιδευτικών δράσεων και ειδικών ενημερωτικών εργαλείων μέσω θεματικών δικτύων, καθώς και η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του τουρισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ως προς την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη λειτουργία, τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η διαδικασία πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια σε όλα τα γεωπάρκα και τελεί υπό την εποπτεία της UNESCO.

Τέλος, αναμένεται να εξετασθούν οκτώ νέοι φάκελοι υποψηφιότητας (από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και τη Βουλγαρία) για την ένταξη νέων μελών στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, το οποίο αποτελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO. 

Η ένταξη των νέων μελών στο δίκτυο γίνεται με ιδιαίτερα απαιτητικά κριτήρια και αυστηρή διαδικασία επιτόπιων ελέγχων, καθώς τα νέα μέλη εντάσσονται ταυτόχρονα, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της UNESCO και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου