Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Πρόστιμα σε τέσσερις εταιρείες από την ΕπΕΙΑ

Πρόστιμα επέβαλε η Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης στις εταιρείες SINCO, DIRECT LINE AE, INTERLIFE AE και ΑΤΕ Ασφαλιστική μετά από απόφαση δύο συνεδριάσεων, που διεξήχθησαν στις 17 και 30 Ιουνίου του 2010. Οι αποφάσεις της ΕπΕΙΑ είναι οι ακόλουθες:

• Επιβολή προστίμου  15.120,00 € στη μεσιτική επιχείρησηSINCO AE για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Ε Ν. 1569/85.

• Επιβολή προστίμου 20.160,00 € στη μεσιτική επιχείρησηDIRECT LINE AE για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Α και 15Ε Ν. 1569/85.

• Επιβολή προστίμου 40.320,00 € στην ασφαλιστική επιχείρηση INTERLIFE AE βάσει του άρ. 120 παρ. 3 και 4 ν.δ/τος  400/70, όπως ισχύει, για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11α π.δ. 237/86 και άρ. 4 παρ. 8 π.δ. 190/06

• Επιβολή προστίμου ύψους 14.250,00 € στην ασφαλιστική επιχείρηση ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βάσει του άρ. 120 παρ. 3 και 4 ν.δ/τος 400/70, όπως ισχύει, για την παραβίαση των άρ. 11α π.δ. 237/86 και άρ. 4 παρ. 8 π.δ. 190/06.

Πηγή: Insuranceworld

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου