Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Υπερκάλυψη αλλά με χαμηλό επιτόκιο στη σημερινή δημοπρασία

Κεφάλαια ύψους 390 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων

διάρκειας 13 εβδομάδων σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,975%, σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τo 4,05% στην προηγούμενη έκδοση στις 20 Ιουλίου. Η έκδοση για την κάλυψη των γραμματίων που έληγαν υπερκαλύφθηκε κατά 6,25 φορές, έναντι υπερκάλυψης 3,85 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,874 δισ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου