Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων την Τρίτη

Το Ελληνικό Δημόσιο προχωράει σε νέα δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ

λήξεως 13 Μαΐου 2011. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της και ως τις 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου