Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Τέλος τα… ψέματα από την Πρωταπριλιά

Την Πέμπτη 1 Απριλίου θα τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3) οικονομικού έτους 2010.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr.

Κατά τη φετινή υποβολή θα ισχύσουν δυο νέες διαδικασίες:

- όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται πρόσθετα τα στοιχεία (Α.Φ.Μ. ή/και ονοματεπώνυμο-επωνυμία) των εργοδοτών / ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών και
- όταν ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνει ότι η αναγραφή του δήμου στον Πίνακα 1 είναι λανθασμένη, τον μεταβάλει επιλέγοντας από την εφαρμογή το νομό και στη συνέχεια το σωστό δήμο.

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να γνωρίζουν ότι χρειάζονται 3-5 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών, για την παραλαβή των κωδικών τους.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου