Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

“Μαύρες” προβλέψεις της Κομισιόν γιά την Ελλάδα

Ύφεση 4% το 2010 και 2,5% το 2011, ανεργία στο...

12% το 2010 και 13% το 2011 προβλέπει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιά την Ελλάδα, που δόθηκε στην δημοσιότητα.
Αναφορικά με τον πληθωρισμό προβλέπεται πως θα υπερβεί φέτος το 3% και το 2% του χρόνου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ύφεση το 2009 ήταν μεγαλύτερη της αναμενόμενης και θα έχει επιπτώσεις στη δυναμική του πραγματικού ΑΕΠ το 2010. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω απώλειες, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης, των εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της εφαρμογής περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη πως μετά από χρόνια επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών που διεύρυναν τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες, η Ελλάδα υιοθέτησε σειρά μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής τα οποία αναμένεται να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2010. Ωστόσο, σημειώνει, πως «επιτυχείς και αξιόπιστες προσπάθειες προσαρμογής αναμένεται να τονώσουν την εμπιστοσύνη και να βελτιώσουν το κλίμα» ενώ, όπως υπογραμμίζει, η βελτίωση της αξιοπιστίας θα αναπληρώσει το μεγάλο οικονομικό κόστος της προσαρμογής και θα οδηγήσει σε πορεία ανάκαμψης μετά το 2011.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι όσο θα προχωρά ηα δημοσιονομική σταθεροποίηση
θα πρέπει να αναμένεται αποκλιμάκωση των πιέσεων των αγορών και μείωση των
σπρέντ δανεισμού, αλλά η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχίζει να επηρεάζεται
αρνητικά, λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού και περιορισμένου κόστους πρόσβασης του
ιδιωτικού τομέα στις πηγές χρηματοδότησης. Σύμφωνα εξάλλου με την έκθεση της Επιτροπής, η μείωση της απασχόλησης και των μισθών αναμένεται επίσης να επηρεάσουν το διαθέσιμο εισόδημα για το 2010, με αποτέλεσμα τη μείωση της πραγματικής ζήτησης.
Η Επιτροπή θεωρεί, εξάλλου, ότι η παρούσα εικόνα για τον επιχειρηματικό τομέα
εξακολουθεί να μην είναι θετική και οι επενδύσεις αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το 2010, πριν αρχίσουν να παρουσιάζουν ορισμένα θετικά σημάδια προς το τέλος του 2011.
Επιπλέον στην έκθεση της Κομισιόν επισημαίνεται ακόμη ότι η αδύναμη εσωτερική ζήτηση αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα συνεχίσουν να περιορίζονται κατά 10%, με πραγματικούς όρους, το 2010, προκαλώντας επίσης σημαντική μείωση στο εμπορικό έλλειμμα. Οι συνολικές εξαγωγές, αντίθετα, λόγω της σταδιακής ανάκαμψης του παγκόσμιου εμπορίου και των καλύτερων προοπτικών της παγκόσμιας ζήτησης, σε συνδυασμό με τη σχετική μείωση του εργατικού κόστους, αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,7% το 2010 και να σημειώσουν περαιτέρω αύξηση το 2011.
Τέλος επισημαίνεται ότι η σημαντική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα, με όρους πραγματικής σύγκλισης την τελευταία δεκαετία, απειλείται τώρα σοβαρά. Η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στην οδό της βιώσιμης σύγκλισης περιλαμβάνει την άμεση διόρθωση των παραγόντων που ενισχύουν τις εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες, υπογραμμίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου