Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Το πόρισμα για το σκάνδαλο στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης


Στον Εισαγγελέα το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Παράνομες προσλήψεις προσώπων αλλά και παράνομες συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία και δικηγόρους.

 Εισαγγελέα έφτασε το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης με τα συμπεράσματα του διοικητικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κου Παύλου Γερουλάνου. Ο έλεγχος αφορά στην εξέταση των συμβάσεων εργασίας και έργου που καταρτίστηκαν στην ΕΤΑ κατά την τελευταία 5ετία.
 
Σύμφωνα με το πόρισμα, η Εταιρία προέβαινε κατ’ έτος σε αριθμητικό προγραμματισμό μόνο των προσλήψεων του εποχικού προσωπικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε αποσπασματικά μια σειρά άλλων συμβάσεων οι οποίες διενεργούνταν με αδιαφανή κριτήρια τόσο ως προς την ανάγκη όσο και ως προς τον τρόπο επιλογής των αντισυμβαλλομένων. Μεταξύ άλλων:
 
• Διαπιστώθηκε ότι η Εταιρία συχνά κατέφευγε στην απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις έργου οι οποίες γίνονταν με απευθείας αναθέσεις, επικαλούμενη επείγουσες ή εξειδικευμένες ανάγκες ενώ οι εργασίες ενέπιπταν στο συνήθη κύκλο εργασιών της εταιρίας.
 
• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας η ΕΤΑ συνεργάστηκε με 36 δικηγορικά γραφεία και με 19 δικηγόρους με ανάθεση εξωδίκου έργου ορισμένου χρόνου πέραν των δικηγόρων που εργάζονταν με πάγια αντιμισθία. Για τους τελευταίους δε το πόρισμα ανέφερε ότι από το 2005 τίθεται ζήτημα εγκυρότητας ως προς τις προσλήψεις τους.
 
• Εντοπίστηκαν στοιχεία κακοδιαχείρισης όπως για παράδειγμα στο υποκατάστημα της Αιδηψού όπου τρία πρόσωπα που προσελήφθησαν το καλοκαίρι του 2009 δεν είχαν εμφανιστεί στο υποκατάστημα μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου ούτε είχαν παραδώσει έργο ενώ αμείβονταν κανονικά.
 
• Έγιναν προσλήψεις διευθυντών που δεν κατείχαν τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα πρόσληψης.
 
• Κατά το 2009 σημειώθηκε αύξηση του κόστους μισθοδοσίας επί των εσόδων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη σε πολλά υποκαταστήματα της ΕΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τρία υποκαταστήματα το κόστος της μισθοδοσίας είναι αντίστοιχα 11, 12 και 38 φορές μεγαλύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου